Namens het bestuur, en de penningmeester in het bijzonder: bedankt voor je betaling!